Yaşam Alanları

Yaşam alanlarımız, hayatımızın en büyük kısımlarını geçirdiğimiz alanlardır. Bu nedenle de bu alanların tasarımı oldukça önemlidir. Alanların şekillenmesi konusunda profesyonel ve alanında uzman kişilerle çalışmak yaşam alanlarınızı daha huzurlu, şık, kullanışlı, sağlıklı ve güvenli bir yer haline getirecektir. Biz Sez Mimarlık olarak sizlere hayalinizdeki yaşam alanınızı en keyifli şekilde beraber yaratmayı hedefliyoruz.

Projeler hazırlanıp üretilirken, kişinin içinde yaşayacağı mekânla uyum içinde olması amaçlanır. Bu nedenle aslında her tasarım, kişiye özeldir. İç mimar tüm bu detayların bilincinde olarak çalışmalarını gerçekleştirir. İç mekânlar tasarlanırken fonksiyonellik, kullanılacak olan malzeme, iç mekânın formu, konstrüksiyonu, içeriyi dolduran ışığın yoğunluğu ve olması gereken renk düşünülür. Tasarlanan iç mekânlarda çoğuldan tekile ve genelden özele doğru bir fikir akışı olur. Sonuçta mekânsal tasarım, obje tasarımı sürecini de kapsayan bir dizi aşama ile kurgulanır. Çevrenin doku, renk, biçim, yüzey gibi şekilsel özelliklerine göre algılanmasına “literal algılama”, yararlarına ve anlamlarına göre algılanmasına da “şematik algılama” denir. Şematik algılama, kişiden kişiye değişen bir algılama türüdür. Burada kişinin psikolojik yapısı, kültürü, edinmiş olduğu alışkanlıklar ve deneyimleri etkili olur.

Tasarımda Algılama ve Mesajlar

Mimari mekanlarda algılama genellikle duvarlardan başlar ve objelere kadar süren bir algı silsilesini tetikler. İç mekan dekorasyonu içinde yer alan her bir unsur ve bu unsurların nasıl bir araya getirildikleri bir işareti temsil eder. Algılama esnasında da ögelerin ana işlevlerinin yanı sıra başka çağrışımların işaretçileri olduğu düşünülür. Bu nedenle odak yüzeyleri arasındaki duyusal iletişimin doğru şekilde gerçekleştirilmesi, istenen algının doğru şekilde oluşturulması anlamına gelir. Bu mesaj, yararsal ve anlamsal olarak ikiye ayrılır. Yararsal mesajlar, genellikle çeşitli işaretleri içerir. Anlamsal mesajlar, iç dekorasyonun estetik kısmını oluşturan ve mimarın sanatsal bakış açısını sunduğu tasarım unsurları ve çeşitlerini kapsar. Mekanın kullanım amacı ve genişliğine uygun olarak seçilen objeler, mekan içinde yaşayacak kişi ve kurumların sosyo-kültürel yapısını yansıtır. Ancak mekana gelen yeni kişiler, anlamsal mesajlarda mekana atfedilen sosyo-kültürel yapıyı değil, kendi kültürlerinden yola çıkarak elde ettikleri yeni bir algıyı görürler. Bu da anlamsal mesajların, insanların kendi kişisel birikimleriyle bağlantılı olduğunu gösterir. Bu noktada renkler ve dokulardan çok görsel objelerin oluşturdukları imajlara ağırlık verilir. Görsel objeler, verilmek istenen imajı doğrudan kişinin algılama sınırlarına dahil eder. Özellikle iç mekanda ilk göze çarpan duvar gibi odak yüzeyler tasarlanırken mekan ile ilişkili olan fiziksel ögelerin tamamının biçimsel yapısından faydalanılır.

Mekansal Uyarımı Etkileyen Algılar

Mekansal uyarımları etkileyen algı türleri bulunur. Boyutsal algı bunlardan birisidir. Mekanın gerçek boyutları değişmezken, çeşitli renkler ya da form özellikleri sayesinde mekana bilinenden farklı boyutsal bir illüzyon katılır. Kromatik çeşitlilik, gözün değişik renkler için tekrar odaklanmasına neden olur. Kuvvetli renkler yakınlaştırıcı etkidedir. Solgun ve mat renklerde ise uzaklaştırıcı bir etki bulunur. Buna göre odaya derinlik katmak için duvar rengine göre farklı renkte objeler tercih edilerek yakınlık ve uzaklık algısı değiştirilebilir. Bunun yanı sıra koyu mavi ve siyah renkler uzaklaştırıcı etki taşır. Açık renkler bulunduğu mekanı aydınlatır; ışığın doğrultusu ile bu aydınlık daha da artabilir ya da gölgelerle desteklenerek, belirli dokusu olan objelerin öne çıkması sağlanabilir. Isısal algı ise sıcak renk ve soğuk renk çağrışımları ile gerçekleşir. Sıcak renklerin bulunduğu mekanlarda zaman algısı daha nettir. Bazı dokusal detaylar mekanın bütün olarak algılanmasını sağlar. Düz dokulu yüzeyler soğuk, pürüzlü yüzeylerse sıcak bir etki yaratır. Mimari tasarımlarla obje tasarımları arasında estetik, renk uyumu ve ışığın vuruşu ile ilgili benzerlikler bulunur.

Mekansal uyumda hangi tarz dekorasyon benimsenmişse, tüm iç yapı ve aksesuarların da bu dekorasyon tarzına uyum sağlaması büyük önem taşır.